Fotsoneterapi er den mest kjente formen for soneterapi. Fordi den styrker kroppens egen evne til selvhelbredelse, kan den anvendes ved mange lidelser. Dette er en behandlingsmetode, hvor man ved massasje og trykk på føttene forsøker å forbedre funksjonen et annet sted i kroppen. Soneterapi kan brukes på mennesker i alle aldre.

Fotsoneterapi kan med fordel kombineres med andre behandlingsformer, som for eksempel øreakupunktur.

 

Soneterapi kan brukes ved for eksempel:

  • Muskel- og skjelettplager
  • Fordøyelsesproblemer
  • Uro hos småbarn, magebesvær, hyperaktivitet osv.
  • Stressrelaterte plager
  • Blodtrykksproblemer
  • Nedsatt immunforsvar
  • Bihuleproblemer
  • Pustebesvær, luftveisplager m.m.
  • Psykiske plager (trøtthet, energimangel, søvnproblemer, angst, depresjon, utbrenthet m.m.)
  • Ulike former for hodesmerter 

Massasje/trykk på sonene kan oppleves smertefullt, men vil etter hvert avta. Er motstanden i vevet stort, gir dette også større smerte. Smertepunkter kan både oppleves med referanse til de deler av kroppen som pasienten har bevisste plager i, men også i andre organsystem som man vanligvis ikke har bevissthet om – for eksempel indre organer. Den generelle målsettingen med behandlingen er å fjerne spenninger i alle typer vev og dermed bedre grunnlaget for det en kaller selvhelbredelse. Terapeuten prøver etter beste evne ikke å overskride den enkeltes smertetoleranse, men legger seg tett opp til for å få en optimal terapeutisk effekt.

Det totale bilde av hvilke soner som er smertefulle eller yter vevsmotstand, kan sammen med klientens sykdomshistorie gi en nyttig og utvidet informasjon om generell helsetilstand.

Antall behandlinger det vil være behov for, vil variere avhengig av flere faktorer: sykdomshistorie, sykdommens art, livsstil, ernæring, osv.

Forskning viser at soneterapi er den fjerde mest brukte naturmedisinske behandlingsmetoden i Norge. En typisk behandling med fotsoneterapi vil vare ca. 45 minutter.

Kilde: https://nnh.no/terapier/soneterapi/

Fotsoneterapi