Øreakupunktur er basert på teorien om at hele kroppen, med de forskjellige deler og funksjoner, gjenspeiles i det ytre øret. Ved å stimulere bestemte punkter i øret kan man behandle og forebygge plager og sykdom.

Punktene i ørene som gjenspeiler sykdom eller svakhet i korresponderende del av kroppen, behandles med nåler, elektrisk stimulering, trykk eller massasje, laser el.

Øreakupunktur, liksom soneterapi, fremmer først og fremst pasientens selvhelbredende prosesser.

Metoden kan brukes som egenbehandling, men blir som oftest brukt som støttebehandling ved for eksempel fotsoneterapi.

NADA-protokollen

NADA-protokollen er en egen form for øreakupunktur, som blir anbefalt av Verdens Helseorganisasjon. Den blir gitt over tid, helst over minst 3 uker, men gjerne lenger. Nålene blir alltid satt i de samme fem punktene i hvert øre, og virker stressdempende.

Man har, også i internasjonal sammenheng, lang og god erfaring ved å bruke NADA-protokollen som støtteprogram ved røykeavvenning, samt avvenning og behandling ved rusproblemer.

Videre kan den benyttes ved andre stressrelaterte plager som søvnløshet, uro, angst-tilstander, nedstemthet, mareritt, post-traumatiske ubalanser, utbrenthet, og mange flere. Man har også sett at barn med mye uro kan oppleve en lettelse ved jevnlig bruk av NADA-protokollen, og at PMS og andre hormonforstyrrelser kan balanseres.

Kilder: https://nnh.no/terapier/oreakupunktur/
og http://www.nada-norge.no/

Øreakupunktur